Łysko, M. (2008). Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (rok 2007). Miscellanea Historico-Iuridica, 6, 213–215. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/394