Czefranowa, E. A. (2007). Historyczne uwarunkowania regulacji małżeńskich stosunków majątkowych w prawie rosyjskim. Miscellanea Historico-Iuridica, 5, 11–20. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/396