Szczygielski, K. (2007). Konkubinat w przedkodeksowym prawie kanonicznym Kościoła katolickiego. Miscellanea Historico-Iuridica, 5, 21–31. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/397