Łopatecki, K. (2007). Cywilna jurysdykcja wobec wojskowych w Koronie na przełomie XVI i XVII stulecia. Miscellanea Historico-Iuridica, 5, 33–56. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/398