Maksimiuk, D. (2007). Działalność posłów sejmiku proszowickiego na sejmie ekstraordynaryjnym z 1637 r. Miscellanea Historico-Iuridica, 5, 57–75. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/399