Kuźmicz, K. (2007). Stosunek Czesława Znamierowskiego do filozofii Immanuela Kanta. Miscellanea Historico-Iuridica, 5, 77–94. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/400