Wołkonowski, J. (2007). Skargi mniejszości żydowskiej na arenie międzynarodowej na zachowanie się żołnierzy polskich podczas wyzwolenia Wilna w kwietniu 1919 r . Miscellanea Historico-Iuridica, 5, 105–120. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/402