Fiedorczyk, P. (2007). Z badań nad prawem rodzinnym w projekcie kodeksu cywilnego z 1948 r. Miscellanea Historico-Iuridica, 5, 139–156. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/404