Łysko, M. (2007). Zbiórki publiczne na rzecz Kościoła rzymskokatolickiego w świetle polityki wyznaniowej władz okresu gomułkowskiego . Miscellanea Historico-Iuridica, 5, 157–173. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/405