Łysko, M. (2007). Dokumenty archiwalne dotyczące orzecznictwa karno-administracyjnego w sprawach związanych z działalnością polskiego Kościoła rzymskokatolickiego w latach 1960–1961. Miscellanea Historico-Iuridica, 5, 177–192. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/406