Łysko, M. (2007). Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (lata 2005–2006). Miscellanea Historico-Iuridica, 5, 195–199. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/407