Fiedorczyk, P. (2020). Katarzyna Sójka-Zielińska 1931–2019. Miscellanea Historico-Iuridica, 18(1), 7–8. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/433