Łysko, Marcin. 2014. “Kronika Katedry Nauk Historyczno-Prawnych I Komparatystyki Prawniczej (rok 2013)”. Miscellanea Historico-Iuridica 13 (1):345-51. http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/232.