Kuźmicz, Karol. 2013. “A Few Remarks in Support of Utopianism. About Work of Łukasz Stefaniak: Utopizm: źródła myślowe I Konsekwencje Cywilizacyjne”. Miscellanea Historico-Iuridica 12 (January):437-50. http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/254.