Nikžentaitis, Alvydas. 2010. “Znaczenie Unii Lubelskiej Po 440 Latach Dla Europy XXI W”. Miscellanea Historico-Iuridica 9 (January):9-14. http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/315.