Niczyporuk, Piotr. 2010. “Stwierdzenie ciąży (inspectio Ventris) Jako środek Ochrony interesów Dziecka poczętego W Prawie Rzymskim”. Miscellanea Historico-Iuridica 9 (January):29-40. http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/317.