Fiedorczyk, Piotr. 2010. “Organizacja rządowego Etapu Prac Legislacyjnych W świetle wewnętrznych dokumentów Rady Ministrów W Latach 1944–1946”. Miscellanea Historico-Iuridica 9 (January):97-107. http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/322.