Bożyk, Stanisław. 2009. “Pozycja Ustrojowa Rady Państwa W Konstytucji PRL Z 22 Lipca 1952 R”. Miscellanea Historico-Iuridica 8 (January):161-74. http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/338.