Jamróz, Lech. 2009. “Wybrane Konstytucyjne Prawa I wolności W Orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego W Latach 1986–1997”. Miscellanea Historico-Iuridica 8 (January):235-56. http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/342.