Maksimiuk, Diana. 2009. “Z Problematyki Kodyfikacji Prawa Karnego Materialnego początków Polski Ludowej”. Miscellanea Historico-Iuridica 7 (January):141-51. http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/357.