Bartnicki, Adam. 2009. “Michaił Gorbaczow – Prezydent upadającego państwa”. Miscellanea Historico-Iuridica 7 (January):195-208. http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/360.