Sakowicz, Andrzej. 2009. “Problematyka odpowiedzialności Karnej sędziów stosujących Przepisy Dekretu O Stanie Wojennym Z Mocą Wsteczną (Glosa Do uchwały SN Z Dnia 20 Grudnia 2007 r., I KZP 37/2007)”. Miscellanea Historico-Iuridica 7 (January):209-28. http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/361.