Maksimiuk, Diana. 2009. “Dokument Archiwalny dotyczący „uporządkowania” Przez władzę Ludową Prawodawstwa W Powojennej Polsce”. Miscellanea Historico-Iuridica 7 (January):231-33. http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/362.