Szczygielski, Krzysztof. 2008. “Terminologia odnosząca Się Do Konkubinatu W Polskim Ustawodawstwie Synodalnym XII–XVIII W”. Miscellanea Historico-Iuridica 6 (January):27-40. http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/376.