Szczygieł, Grażyna B. 2008. “Wykonywanie Kary Pozbawienia wolności W Polsce międzywojennej”. Miscellanea Historico-Iuridica 6 (January):41-54. http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/377.