Kuźmicz, Karol. 2008. “Wpływ Filozofii Kantowskiej Na poglądy Filozoficznoprawne Eugeniusza Jarry”. Miscellanea Historico-Iuridica 6 (January):79-95. http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/380.