Grat, Ireneusz S. 2008. “Uchwalenie Dekretu Z 22 Stycznia 1946 R. O wyjątkowym Dopuszczeniu Do Obejmowania Stanowisk sędziowskich, Prokuratorskich I Notarialnych Oraz Do Wpisania Na Listę adwokatów”. Miscellanea Historico-Iuridica 6 (January):97-107. http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/381.