Fiedorczyk, Piotr. 2008. “Stosunki Prawne Z pokrewieństwa I Prawo opiekuńcze W Projekcie Kodeksu Cywilnego Z 1948 R”. Miscellanea Historico-Iuridica 6 (January):109-23. http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/382.