Czefranowa, Elena A. 2007. “Historyczne Uwarunkowania Regulacji małżeńskich stosunków majątkowych W Prawie Rosyjskim”. Miscellanea Historico-Iuridica 5 (January):11-20. http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/396.