Łopatecki, Karol. 2007. “Cywilna Jurysdykcja Wobec Wojskowych W Koronie Na przełomie XVI I XVII Stulecia”. Miscellanea Historico-Iuridica 5 (January):33-56. http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/398.