Maksimiuk, Diana. 2007. “Działalność posłów Sejmiku Proszowickiego Na Sejmie Ekstraordynaryjnym Z 1637 R”. Miscellanea Historico-Iuridica 5 (January):57-75. http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/399.