Kuźmicz, Karol. 2007. “Stosunek Czesława Znamierowskiego Do Filozofii Immanuela Kanta”. Miscellanea Historico-Iuridica 5 (January):77-94. http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/400.