Fiedorczyk, Piotr. 2007. “Z Badań Nad Prawem Rodzinnym W Projekcie Kodeksu Cywilnego Z 1948 R”. Miscellanea Historico-Iuridica 5 (January):139-56. http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/404.