Łysko, Marcin. 2007. “Zbiórki Publiczne Na Rzecz Kościoła Rzymskokatolickiego W świetle Polityki Wyznaniowej władz Okresu gomułkowskiego”. Miscellanea Historico-Iuridica 5 (January):157-73. http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/405.