Łysko, Marcin. 2007. “Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu W Białymstoku (lata 2005–2006)”. Miscellanea Historico-Iuridica 5 (January):195-99. http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/407.