Hoc, Stanisław. 2021. “Review: J. Widacki, A. Szuba-Boroń, Sprawy O Szpiegostwo Przed sądami wileńskimi W Okresie II RP. Przyczynek Do Historii Zmagań Polskiego Wywiadu I Kontrwywiadu Z Wywiadem Sowieckim I Litewskim [Espionage Cases Before the Vilnius Courts During the Second Polish Republic. A Contribution to the History of the Struggle of Polish Intelligence and Counterintelligence With Soviet and Lithuanian Intelligence], Kraków 2020”. Miscellanea Historico-Iuridica 20 (1):345-54. http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/575.