Szczygielski, K. (2017) “M. Tarkowski, Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919-1939 (Faculty of Law and Social Sciences of the Stefan Batory University in Vilnius in the years 1919-1939), Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2015, 344 pages”, Miscellanea Historico-Iuridica, 15(2), pp. 361–364. Available at: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/110 (Accessed: 28 March 2023).