Niczyporuk, P. (2010) “Stwierdzenie ciąży (inspectio ventris) jako środek ochrony interesów dziecka poczętego w prawie rzymskim”, Miscellanea Historico-Iuridica, 9, pp. 29–40. Available at: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/317 (Accessed: 21 September 2023).