Skelnik, J. M. (2010) “Tworzenie i organizacja Królewsko-Polskiego sądownictwa wojskowego w latach 1917–1918”, Miscellanea Historico-Iuridica, 9, pp. 53–66. Available at: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/319 (Accessed: 26 September 2022).