Fiedorczyk, P. (2010) “Organizacja rządowego etapu prac legislacyjnych w świetle wewnętrznych dokumentów Rady Ministrów w latach 1944–1946 ”, Miscellanea Historico-Iuridica, 9, pp. 97–107. Available at: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/322 (Accessed: 26 March 2023).