Łysko, M. (2010) “Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (rok 2009)”, Miscellanea Historico-Iuridica, 9, pp. 165–168. Available at: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/328 (Accessed: 26 March 2023).