Prokop, K. (2009) “Konstytucyjny system organów państwowych Republiki Litewskiej w pierwszych latach niepodległości (1918–1926) ”, Miscellanea Historico-Iuridica, 8, pp. 89–108. Available at: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/334 (Accessed: 28 September 2023).