Jamróz, L. (2009) “Wybrane konstytucyjne prawa i wolności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w latach 1986–1997 ”, Miscellanea Historico-Iuridica, 8, pp. 235–256. Available at: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/342 (Accessed: 27 November 2022).