Laskowska, K. (2009) “Podstawowe zagadnienia instytucji kary śmierci w świetle prawa i praktyki wymiaru sprawiedliwości w dziejach Rosji”, Miscellanea Historico-Iuridica, 7, pp. 51–69. Available at: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/352 (Accessed: 3 October 2023).