Łysko, M. (2009) “Prawo wykroczeń Niemieckiej Republiki Demokratycznej”, Miscellanea Historico-Iuridica, 7, pp. 121–140. Available at: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/356 (Accessed: 28 May 2023).