Fiedorczyk, P. (2009) “Dyskusja na temat miejsca prawa rodzinnego w systemie prawa Polski Ludowej”, Miscellanea Historico-Iuridica, 7, pp. 153–173. Available at: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/358 (Accessed: 26 March 2023).