Sakowicz, A. (2009) “Problematyka odpowiedzialności karnej sędziów stosujących przepisy dekretu o stanie wojennym z mocą wsteczną (Glosa do uchwały SN z dnia 20 grudnia 2007 r., I KZP 37/2007) ”, Miscellanea Historico-Iuridica, 7, pp. 209–228. Available at: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/361 (Accessed: 28 September 2022).