Łysko, M. (2009) “Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (rok 2008)”, Miscellanea Historico-Iuridica, 7, pp. 284–287. Available at: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/369 (Accessed: 5 February 2023).