Szczygielski, K. (2008) “Terminologia odnosząca się do konkubinatu w polskim ustawodawstwie synodalnym XII–XVIII w. ”, Miscellanea Historico-Iuridica, 6, pp. 27–40. Available at: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/376 (Accessed: 26 March 2023).