Szczygieł, G. B. (2008) “Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce międzywojennej”, Miscellanea Historico-Iuridica, 6, pp. 41–54. Available at: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/377 (Accessed: 1 October 2022).